INIFACH -Dariusz Choroś

Radom/ Antoniówka

INIFACH BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYKA

Pomiary reflektometryczne

INIFACH BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYKA

Pomiary reflektometryczne

Automated measurement of micro sensors
INIFACH.PL

Systemy teleinformatyczne służą do przetwarzania informacji i komunikacji danych pomiędzy różnymi urządzeniami za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych coraz częściej światłowodowych.

Pomiar reflektometryczny daje możliwość zmierzenia kluczowych parametrów linii światłowodowych, takich jak: długość linii i lokalizacja zdarzeń, reflektancja zdarzeń, sumaryczne straty odbiciowe linii/odcinka, sumaryczne tłumienie linii, tłumienie zdarzeń.

Reflektometr optyczny mierzy wartość mocy odbitej powracającej z linii w dziedzinie czasu. Mamy zatem dwie wartości fizyczne – moc i czas. Jest w stanie zmierzyć tłumienie zdarzenia oddalonego często nawet o dziesiątki kilometrów od miejsca w którym podłączamy się do linii.

Warto wykonywać choćby podstawową diagnostykę połączeń optycznych – nawet, gdy nie jest to wymagane przy konkretnym projekcie.