INIFACH -Dariusz Choroś

Radom/ Antoniówka

Sygnalizacja pożaru, oddymianie Radom

Sygnalizacja pożaru, oddymianie Radom

Sygnalizacja pożaru, oddymianie Radom – jest ważnym elementem bezpieczeństwa, gdyż umożliwia szybkie wykrycie i zarządzenie ewakuacji w przypadku pożaru. System sygnalizacji pożaru stanowi część zabezpieczeń przeciwpożarowych, które mają chronić ludzi, mienie i otoczenie przed niebezpieczeństwem pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru składają się z centrali, czujników, sygnalizatorów, modułów wykonawczych i systemu wentylacji, aby umożliwić szybkie wykrywanie i wyczerpanie pożaru.

W Radomiu istnieją systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania, które składają się z czujników dymu, temperatury wywołujących sygnały ostrzegawcze, elementów wykonawczych do np. zamknięcia drzwi czy wentylacji systemowej. Systemem objętych jest wiele budynków w mieście, w tym większość istniejących budynków użyteczności publicznej i przemysłowych. Systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Radomia i nie tylko, przebywających w chronionych przestrzeniach.

Czujniki dymu zamontowane są w taki sposób, aby zapewnić szybkie wykrycie i podjęcie odpowiednich kroków w przypadku pożaru. W przypadku wykrycia system pożarowy uruchamia sygnalizację we wszystkich punktach w budynku, informując o zagrożeniu. Po wykryciu pożaru drzwi pożarowe zamkną się automatycznie, zapobiegając przedostawaniu się dymu do innych części budynku. System wentylacji automatycznie uruchomi się, aby usunąć dym z budynku.

"INIFACH to: - 30-letnie doświadczenie, - sprawdzony, kompetentny zespół, - szeroka i ciągle uzupełniana wiedza branżowa, - kompleksowe rozwiązania od doradztwa przez projekt, instalację, po serwis, - obsługa klientów indywidualnych, firm, instytucji publicznych, - wyznawane wartości: kompetencja, wiarygodność, rzetelność, zaufanie," — INIFACH

Post tags :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
Email