INIFACH -Dariusz Choroś

Radom/ Antoniówka

INIFACH BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYKA

Systemy zasilania gwarantowanego

INIFACH BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYKA

Systemy zasilania gwarantowanego

Setting up system at data center
Systemy dostępu INIFACH - kontroluj dostęp do swojego domu lub firmy
INIFACH.PL

Systemy zasilania gwarantowanego są szczególnym rodzajem systemów zasilania, których celem jest stała dostawa energii dla krytycznych obciążeń. Systemy te mogą być stosowane w zastosowaniach, w których zakłócenia lub przerwy w dostawie energii mogłyby mieć poważny wpływ na wyniki lub wydajność, takie jak szpitale, systemy kontroli ruchu lotniczego, systemy kontroli ruchu drogowego lub systemy kontroli środowiskowej.

Systemy te zazwyczaj składają się z generatora wykorzystującego paliwo stałe, ciekłe lub gazowe, który może wytworzyć zasilanie dla obciążenia w przypadku braku zasilania z głównego źródła. Generator może być obsługiwany ręcznie lub automatycznie, w zależności od potrzeb i warunków. Systemy te mają tendencję do bycia wysoce skalowalnymi, a także są wyposażone w mechanizmy zabezpieczające, które pomagają zapewnić, że obciążenia są zasilane bez zakłóceń.

Systemy zasilania gwarantowanego są szczególnie popularne w zastosowaniach, w których energia jest krytyczna. Mogą one być stosowane samodzielnie lub jako część systemu zasilania przetwornicowego. Systemy te zazwyczaj mają wiele opcji zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe i ochronne, które pozwalają na wyjście z systemu w momencie wystąpienia zakłóceń lub przerw w dostawie.

W zależności od wymagań systemu, systemy zasilania gwarantowanego mogą również obejmować funkcje, takie jak automatyczne przełączanie zasilania, systemu monitorowania i kontroli zasilania lub funkcje umożliwiające automatyczne wyłączanie i włączanie w zależności od potrzeb. Systemy te są zazwyczaj wyposażone w wyłączniki nadmiarowoprądowe, które chronią przed przeciążeniem obciążenia w przypadku wystąpienia zakłóceń lub przerw w dostawie energii.

Systemy zasilania gwarantowanego są niezwykle przydatne w zastosowaniach, w których wymagane jest ciągłe zasilanie. Systemy te wymagają regularnej konserwacji i utrzymania.